Ajankohtaista

 

Toiminta

 

Säännöt

 

Hallinto

 

Valiokunnat

 

Yhteistyö

 

Kalenteri

 

Suomi sodassa

 

Tilasto

 

Juhlat

 

Myynti

 Vantaan veteraani- ja reserviläisjärjestöjen yhteistyötoimikunta

VETRES on vantaalainen veteraanijärjestöjen, sotainvalidien, reserviläis- järjestöjen ja maanpuolustusnaisten yhteistyötoimikunta. Sen jäseninä ovat myös Vantaan kaupunki, Vantaan seurakunnat ja puolustusvoimat. Yhteistyö näiden kaikkien kesken alkoi vuonna 1993, jolloin Vantaalla järjestettiin sotiemme veteraanien valtakunnallinen XVIII Kirkkopyhä. Tähän juhlaan osallistui yli 6000 veteraania eri puolilta Suomea.

Ohessa esittelemme lyhyesti aatteellista toimintaamme ja sen monimuotoisuutta.

Sotiemme opetukset -projekti on suunnattu kouluihin

Vuonna 1996 perustettiin sotiemme veteraaneista koostuva projekti-ryhmä, joka alkoi vierailla kouluilla kertomassa oppilaille sotavuosien kokemuksista niin etulinjassa kuin kotirintamalla.

Aluksi vierailukohteina olivat Vantaan koulut, mutta pian kutsuja alkoi tulla aluksi Helsinkiin, Espooseen ja vähitellen yhä kauemmas – aina Ranuaa, Posiota ja Taivalkoskea myöten.

Valokuvanäyttely ”Taistelu Suomen itsenäisyydestä 1939 - 1945

Näyttely kertoo kuvin ja sanoin talvi- ja jatkosodan sekä Lapin sodan päätapahtumat. Edellisten lisäksi esitellään myös sotiemme jälki-seurauksia. Näyttelyyn on helppo tutustua omatoimisesti, mutta se on sotiemme historiaa täydentävä erinomainen tietolähde esimerkiksi historianopettajan johdolla.

Vantaalla lukiolaiset tallentavat veteraaniperinnettä 

Lukioprojekti on opastanut lukiolaisia haastattelemaan veteraaneja ja  kirjoittamaan talteen näiden elämänkaari. Joitakin haastatteluja on tallennettu videolle.

Yhteistyö lukiolaisten kanssa alkoi vuonna 2003. He tekivät silloin 18 haastattelua. Lukioprojektissa on mukana jo kuusi lukiota, joiden yhteyshenkilöinä ovat historianopettajat. Lukioprojektissa ovat mukana kaikki Vantaan seitsemän päivälukiota. Jokaisella lukiolla on projektiin nimetty yhdysopettaja. Projekti jatkuu kolme lukuvuotta, kesään 2006. Haastatteluaineisto työstetään itsenäisyyden juhlavuonna 2007 julkaistavaksi kirjaksi, jotta veteraaniperinne säilyisi kauas tulevaisuuteen.

Useita vuosia aikaisemmin haastatteluja suorittivat reserviläiset ja veteraanit.

Tähän mennessä on taltioitu kolmatta sataa haastattelua, yhteensä yli 2000 sivua. Suuri määrä valokuvia on saatu veteraaneilta arkistoitavaksi haastattelujen yhteyteen. Vantaalla asuvista yli tuhannesta sota-veteraanista on tavoitettu vasta murto-osa.

Pian alkavat olla viimeiset hetket saada muistot talteen. Projektia jatketaan kuitenkin niin kauan kuin muistitietoa on saatavilla. Haastatteluaineisto työstetään myöhemmin kirjaksi, jotta veteraaniperinne säilyisi kauas tulevaisuuteen.

Veteraanipäivän juhla konserttitalo Martinuksessa Länsi-Vantaalla

Perinteeksi on myös muodostunut juhlan järjestäminen yhdessä Vantaan kaupungin sivistysviraston kanssa. Juhla on tarkoitettu kaikille – niin veteraaneille kuin nuorille.

Veteraanijuhlassa, jolla nimellä tilaisuutta kutsutaan, esiintyy myös Tikkurilan Rintamaveteraanien yhtye Rytmihäiriö laulusolisteineen. Yhtye esittää sota-ajan perinteisiä säveliä.                   

Sankarihaudalla kunniavartio ja lippurivistö kaatuneiden muistopäivänä

Helsingin pitäjän sankarihaudalla vainajien muistoa kunnioittavat seppelein ja kukkalaittein seurakunnat, kaupunki, veteraani- ja maan-puolustusjärjestöt sekä lukuisat vapaaehtoisjärjestöt.

Suomen lippu vartioineen siirtyy paikalta Ruskeasannan sankarihaudalle, jolle kaupunki ja järjestöt laskevat seppeleet. Järjestelyistä vastaavat seurakunta ja VETRES - toimikunta.

Veteraanipaasi Tikkurilassa kertoo sotavuosista  

Tikkurilan vanhan rautatieaseman viereiseen puistoon VETRES - järjestöt  pystyttivät muistokiven eli veteraanipaaden. Se paljastettiin kansallisena veteraanipäivänä 27.4.1995.

Veteraanipaaden on suunnitellut arkkitehti Kalevi Karlsson, ja sen toteutti taiteilija Ari Laitila. Kiveen on veistetty kohonumeroin seitsemän vuosilukua vuodesta 1939 vuoteen 1945. Noina kaikkina vuosina Suomi joutui käymään sotaa.

Tavaksi on tullut, että veteraanipäivänä Vantaan kaupunki ja VETRES laskevat kukkalaitteet paadelle. Tilaisuutta juhlistavat Suomen lipun nosto salkoon ja soittokunnan esitykset.

Copyright Seppo Sundberg, Vantaa 19.1.2009

 

VETRES -  toimikunnan standaari 

Kuvat kertovat sotiemme historiaa koruttomasti.

 

 

 

 

Tikkurilan veteraanipaasi  on kunnianosoitus kaikille sotiemme veteraaneille ja heidän uhrauksilleen.