Ajankohtaista

 

Toiminta

 

Säännöt

 

Hallinto

 

Valiokunnat

 

Yhteistyö

 

Kalenteri

 

Suomi sodassa

 

Tilastot

 

Juhlat

 

Myynti

 
Vantaan veteraani- ja reserviläisjärjestöjen yhteistyötoimikunta

SÄÄNNÖT JA HUOMIONOSOITUKSET

1. Nimi

VETRES – Vantaan veteraani- ja reserviläisjärjestöjen yhteistyö-toimikunta. Käytetään nimitystä VETRES -toimikunta. Kotipaikka Vantaa. 

2.VETRES-toimikunnan tarkoitus        

VETRES- toimikunnan tarkoituksena on edistää sotien veteraani-järjestöjen ja reserviläisjärjestöjen sekä muiden maanpuolustusjärjestöjen keskinäistä vapaaehtoista maanpuolustustyötä.

Toiminta tapahtuu Vantaalla, mutta tarvittaessa koko valtakunnan alueella. VETRES- toimikunta tekee aloitteita yhteistyön kehittämiseksi kaikkien osapuolten kesken järjestämällä erilaisia tilaisuuksia, harjoittamalla koulutustoimintaa sekä järjestämällä tutustumis- ja opintomatkoja.

VETRES- toimikunnan tavoitteena on myös sotien veteraanijärjestöjen perinteen vaaliminen. 

3. VETRES - toimikunnan jäsenyys

VETRES - toimikunnan jäseniä ovat vantaalaiset sotien veteraani-, reserviläis-, kilta- ja muut maanpuolustusjärjestöt. Lisäksi toimikunnan jäseniä voivat olla Vantaan kaupunki, Vantaan seurakunnat ja puolustusvoimat sekä muut julkishallinnon edustajat. 

4. Asiantuntijat

VETRES- toimikunnan hallitus voi perustaa valiokuntia ja projektiryhmiä ja kutsua niihin tarvittaessa asiantuntijajäseniä. Näihin voi hakeutua asiantuntijaksi myös omatoimisesti. 

5. Vuosikokous

VETERS- toimikunnan vuosikokous pidetään maalis- tai huhtikuussa.

Vuosikokouksessa käsitellään  toimintakertomus, tilinpäätös,       tilintarkastajien lausunto,  vastuuvapauden myöntäminen ja  toimintasuunnitelma talousarvioineen.

Vuosikokouksessa valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheen-johtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä muut hallituksen jäsenet. 

6. VETRES- toimikunnan hallitus

Hallituksen toimiaika on vuosikokousten välinen aika. Hallitus on päätösvaltainen, kun jompikumpi puheenjohtajista  ja vähintään puolet järjestöjen edustajista on läsnä. 

7. Jäsenmaksut

VETRES- toimikunta ei peri  jäsenmaksua. Se ei korvaa toimintaan osallistuville toiminnasta aiheutuvia kuluja muutoin kuin erikseen sovittavissa tapauksissa. 

8. Yhdistyslain säännöt

Muilta osin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä. 

9. VETRES- toimikunnan lakkauttamien

Jos VETRES- toimikunta lakkautetaan, niin sen varat siirretään rekisteröidyille vantaalaisille sotien veteraani- ja reserviläisjärjestöille.

Vantaa 7.5.1998

VETRES marssi

Toimikunnalla on oma marssisävel, jonka on säveltänyt Kauko Kotilainen. Sen on sovittanut puhallinorkesterille Jussi Valto.

Marssin kantaesitys oli Karelia Puhallinorkesterin esittämänä kansallisen veteraanipäivän juhlassa konserttitalo Martinuksessa 27.4.1998.

VETRES standaari

VETRES standaarilla onnitellaan yhdistyksiä ja henkilöitä näiden merkki- päivinä. Tunnus otettiin käyttöön vuonna 1995. Sen on suunnitellut taiteilija Matti Kontiola.

Copyright Seppo Sundberg, Vantaa 19.1.2009


 


VETRES standaari koristaa tilaisuuksiamme.

 

 


 

Kuvat kertovat sotiemme historiaa koruttomasti.

 

 


 

Tikkurilan veteraanipaasi  on kunnianosoitus kaikille  sotiemme veteraaneille ja heidän uhrauksilleen.